venres, 15 de abril de 2011

ANTE A CRISIS, OPTIMISMO

Queridos amigos e amigas, o normal sería falar sobre o tema de moda, A CRISE, as súas devastadoras consecuencias e o panorama sombrio que nos esta a acontecer, que é certo, pero como di O refrán “a mal tempo boa cara”, demoslle unha reviravolta o asunto e orientemos esta visión desde outro prisma máis positivo, porque o que teña que ser será e a maneira de encaralo terá que ser a mellor posible. A palabra crise en chinés está designada por símbolo do” Wei Ji” que significa perigo pero tamén OPORTUNIDADE.

Son un asiduo lector de Bernabé Tierno (psicólogo, pedagogo e escritor), e sempre me chama atención a súa insistencia da actitude que se ten que ter ante a vida desde a prespectiva positivista.

Nunhas reflexións sobre o optimismo, dicía que significa enfrontar os problemas da vida, sabendo que co esforzo necesario, imos poder solucionalos e imos lograr os nosos obxectivos e desexos. É saber que temos a forza e capacidade necesaria, para sobrepornos a calquera dificultade e lograr unha vida plena e feliz.

O optimista é o que en calquera circunstancia fai o ÓPTIMO para lograr canto se propón, sabe tomarse a vida cunha actitude positiva, estudos recentes sinalan que o éxito depende da actitude nun 85% as habilidades nun 15%. Por iso, o seu obxectivo fundamental é activar e potenciar as emocións que nutren e constrúen interiormente a personalidade de forma integral como: A ecuanimidade o estado de calma, acougo e paz interior. As gañas de vivir celebrando o feito de existir. O xubilo, o bo humor e o sentido do humor, a bondade, a empatía, a amizade, o amor, a sensibilidade, a espiritualidade. O autocontrol e dominio de si, a flexibilidade e a adaptabilidade ás circunstancias e a autosuperación. “Aprende a buscarche a vida e a vida buscarache a ti”

Como reprogramar a mente para evitar e superar os estados afectivos que aflixen, enferman ou destrúen, a intelixencia emocional ou capacidade para activar o máximo a empatía e as fortalezas humanas, recoñecer os nosos propios sentimentos e os dos demais, motivarnos e motivar os nosos semellantes e saber manexar convenientemente as nosas emocións en relación connosco mesmos e cos demais. ¿ Quen non suscribe esto?.

Leia eu en ”Inantia” como sácarlle proveito á crise e estas reflexións parécenme tamén claves a ter en conta.

Estamos pasando por unha época delicada, na que nos embarga o medo. Pon un a televisión e non se fala doutra cousa que crise, e a verdade, tal como o enfócan nos medios non nos axuda a levantar o ánimo. Con isto non quero dicir que vivas de costas o que está pasando, todo o contrario. Toma conciencia pero para buscarlle a volta, sempre con actitude positiva e construtiva.

Sempre actitude positiva. Poida ser que penses que o da actitude positiva poida ser unha bobada ou ser unha expresión moi manoseada, o estar ben che motiva a crear as mellores ideas, e sacar o mellor de ti. A actitude positiva serve para todo, ata che axuda a recuperarche nun postoperatorio, xa que produce endorfinas e aumenta as defensas. Imaxína a gran utilidade que ten, é coma se producises vitaminas.

Afronta a crise como un desafío. Mira esta nova situación desde a perspectiva da transformación destes momentos difíciles nunha oportunidade de renovación e reforzo do teu traballo ou negocio. Esta é a etapa de agudizar o enxeño e desenvolver a túa creatividade para transformar a crise nunha bendición, nunha oportunidade para que vexas que os malos acontecementos traen cousas boas polas que valeu a pena o mal primeiro.

Volvendo ás reflexións do experto, a Importancia de ser Optimista é vital. Moitas persoas viven as mesmas situacións ou situacións moi similares e con todo reaccionan ante elas de xeitos moi distintos. Cada persoa reacciona dacordo a experiencias que tivo anteriormente, pero tamén inflúe moito a súa personalidade e especialmente o optimistas ou pesimistas que son. Cando unha persoa é moi pesimista, tomarase calquera adversidade da vida dun xeito moito máis drástico que se non o é. En cambio as persoas positivas e optimistas evitarán que estas situacións aféctenlles en demasía e ata sacan conclusións positivas das adversidades. Ser positivo non significa tomarse todo coma se nada importase, senón que se trata de buscar o lado bo das cousas. As persoas positivas aprecian as cousas boas da vida, os momentos de alegría e felicidade, e tratar de ver as cousas malas desde unha perspectiva distinta. Por máis malo que todo poida parecer, sempre buscan e atopan o lado positivo e ata da máis terrible crise sacan ensinos e conclusións positivas, o cal significa que aínda no peor momento pódese rescatar algo positivo xa que unha crise é sempre unha oportunidade de empezar de novo.

Ser optimista na vida axuda moitísimo, xa que unha persoa optimista seguramente terá unha capacidade maior de controlar as súas emocións sen permitir que estas lle afecten negativamente. Unha persoa optimista tampouco se tomará ás bravas calquera feito que lle afecte ou o que os demais poidan pensar dun. Ser optimista tampouco quere dicir que nada deba importarche, senón que se trata de conxugar a capacidade de abstraerse dos feitos e situacións para poder pensar dun xeito mais racional e buscando o lado positivo que nos permita crecer e aprender do ocorrido, sen necesidade de que nos afecte negativamente nin deixando que a situación excédanos.

E unha parte importante a ter en conta é que mentres nós non podemos influír sobre moitas das cousas que nos ocorren, si podemos facelo sobre como nos afectan aquelas cousas que ocorren, e aí é onde debemos pór o noso esforzo. Por pór un exemplo, é posible que a empresa na que traballamos váiase á quebra e que como consecuencia disto, quedémonos sen traballo. Por moi optimistas ou positivos que sexamos, non cambiaremos esta situación que se escapa un pouco do noso control. Con todo, o que pode ser distinta nesta situación é a nosa actitude e como reaccionamos ante esta situación. Unha pesimista quedará parada, lamentándose da súa sorte e pensará que na situación actual de crise, non conseguirá un novo traballo. Se aínda así decide buscar traballo, afrontará a procura de emprego con esta mentalidade, é dicir, convencida de que non vai atopar emprego e fará as entrevistas que xurdan sen ningunha convicción. En cambio, unha persoa optimista darase conta de que esta situación que lle pasou ocorreulle antes a moitas outras persoas que saíron adiante e que ela ou el tamén sairá adiante e vitoriosa desta situación.

Pensará en que empresa gustaríalle traballar e en que posto e porase a pensar en formas para ter unha entrevista nesa empresa para poder convencerlles da súa valía e de que lle contraten. Ante unha negativa na primeira empresa, aprenderá dos motivos polos que cre que non lle colleron (por exemplo, porque contestou mal a algunhas preguntas ou non levaba preparada a súa resposta a outra) e encarará con enerxía e optimismo a súa seguinte entrevista. Ademais e o que é moi importante, esa mesma persoa transmitirá o seu optimismo e enerxía positiva durante estas entrevistas, causando unha bo impresión.

Ante a mesma situación, unha persoa negativa pensará que agora é imposible atopar traballo, e lamentará o por que tiña que pasarlle a el ou a ela isto e que mala sorte que ten. Dirase cousas tales como: Que malo quedar sen traballo, agora que é imposible atopar un novo traballo, etc, etc.

Ante esta mesma situación e destas dúas persoas ¿quen cres que será a que conseguirá un traballo?,  ¿ A quen llo darías ti se tiveses que elixir a unha ou outra?.

Isto é só un exemplo, pero pode ser aplicable a calquera outro aspecto ou circunstancia da vida. Por estes motivos, é especialmente importante poder encarar as situacións e os problemas cunha actitude positiva e optimista.

Nesta ocasión quixen transcribir neste artigo as opinións de expertos e comentários, ainda que a recomendación mellor e a do sentido común, non agardes que niguén faga nada por ti, si ti mismo non o fas por ti.

Para rematar, decia Kahlil Gibran (Poeta, pintor, novelista e ensaísta libanés). "O optimista ve da rosa, a rosa e o pesimista a espiña". E a mellor forma de resumir o exposto en tan poucas palabras.

Saúdos.


.

Ningún comentario:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...