sábado, 21 de setembro de 2019

XOSE MARIA ARAN DIMITE COMO SECRETARIO DÁ ASOCIACION “ALFREDO BRAÑAS DE CARBALLO”Chego a esta iniciativa, como  outras  persoas,  pola insistencia do señor José Cameán Vázquez (impulsor  dá figura de Alfredo Brañas),  despois de varios  encontros e  aínda que  non tiña tempo, nin pensaba que a niña persoa tivera relevancia e non ter clara a idea que me propoñían, moralmente  non podía  dicir  non a colaborar  nun  suposto  proxecto de relanzar a figura de Alfredo Brañas e a posible recuperación    súa casa natal como  viña  defendendo eu publicamente con  anterioridade,  do  mesmo  xeito que fixen  ca  Sociedade Cultural e Recreativa de Bergantiños (Casino de Carballo). Varias condicións foron expostas o señor Cameán, unha delas a de ter que crear unha entidade legalmente constituída para aglutinar este proxecto e facer todo dunha forma transparente, perfectamente articulada e cunha programación perfectamente establecida e sobre todo que fose participativa e aberta a todas as persoas que quixeran contribuír a impulsar a figura de Brañas e con persoeiros de relevancia.

O 15 de novembro de 2018 nos locais do Casino de Carballo, firmouse a acta de constitución dá entidade que se denominou nun primeiro momento “Padroado Alfredo Brañas de Carballo, desta reunión sairon os dezasete membros que constituirían o Padroado, baixo a presidencia de Adriana Hurtado, a vicepresidencia de Mª Isabel Fernández, na secretaria Xosé Mª Arán, na tesourería José Cameán e como vogais: Patricia Mañána, Fco. José Méndez, Antonio Pacoret, Ricardo Vílas, José Mel. Hurtado, Miguel Anguel Calvo, Santiago Pazos, José Fernándo Añón, Ramón Tasende, José Mel. García, Carlos Puga, Francisco Prado e Antonio Pichel.

Fai poucas datas e por indicación dá Xunta tivo que mudar o nome de Padroado polo de Asociación para non incorrer en confusión cun dous órganos que representa a Fundación Alfredo Brañas existente na cidade de Santiago, separadamente deste tema burocrático, desde o ano 2018 e ata hoxe desenvolveronse unha serie de actos para relanzar a figura de Brañas na celebración do seu 160 aniversario.

Nesta despedida teño que recoñecer que iniciativas como estas nacen sempre polo impulso de persoas e non sería xusto se non recoñecera a Don José Cameán Vázquez como un loitador constante, persoa emprendedora e alma mater deste proxecto que sen a súa iniciativa seguramente hoxe non se terían desenvolto moitos dos actos realizados. Pero tamén teño que deixalo ben claro que a miña marcha dévese a non estar dacordo con él nas súas formas de actuar.  Non é a intención hoxe de entrar en máis detalles, se precisásese faríase.

Como dicía Felix María de Samaniego: “É de suma importancia ter nos traballos tolerancia, pois a impaciencia na contraria sorte é un mal máis amargo que a morte.”

Para rematar agradecer o resto dás compañeiras e compañeiros que estiveron desde o comezo e aqueles que o foron deixando polas mesmas causas que eu o deixo, agradecerlle polo que un aprende dás súas aportacións, como as persoas e colectivos que colaboraron, especialmente o concello de carballo en especial na figura do seu alcalde que sempre nos atendiu cunha esquisitez e colaborou  nas  propostas realizadas sempre moi xenerosamente.

Lembrando parte do limiar de Juan Barcia no libro do “rexionalismo” de Brañas:  “Galegos, espertade! Xa resoa nos aires o clarin que nos chama e convoca á unión frutífera  e valedoira…”. Pois que así sexa e que a figura de Alfredo Brañas continue resoando na memoria de todos os Galegos.


Ningún comentario:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...