sábado, 14 de decembro de 2019

Vieiro aplaude el compromiso del Concello de hacer un edificio para las entidades sociales

Se trata, según el directivo de Vieiro Xosé María Arán, «dunha vella demanda do movemento social carballés»


CARBALLO / LA VOZ 14/12/2019 

El directivo de Vieiro Xosé María Arán Rodríguez ha agradecido el compromiso del Concello de «facer un edificio para as entidades sociais de Carballo». Se trata, según él, «dunha vella demanda do movemento social carballés», que «empeza a tomar forma». Arán habló del encuentro con el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, y los ediles Maica Ures y Xosé Regueira, para abordar las necesidades y prioridades de estas entidades. El directivo de Vieiro entiende que las actuales instalaciones incumplen con los requisitos básicos de seguridad y de accesibilidad. Aran Rodríguez cree que «Carballo contará cun complexo dedicado ás actividades sociais das entidades privadas e da administración que prestan os seus servizos no ámbito social de referencia». De acuerdo con el movimiento social, «agora toca que os diferentes colectivos trasladen as necesidades tanto de espazo como de operativa» para que el futuro proyecto sea una realidad.


venres, 13 de decembro de 2019

O CONCELLO DE CARBALLO COMPROMETESE A FACER UN EDIFICIO PARA AS ENTIDADES SOCIAIS DE CARBALLO


CARBALLO SOLIDARIO

Unha vella demanda do  movemento social  carballes  empeza a tomar forma, antes dás  eleccións  locais o BNG con Evencio Ferrero,  Maica  Ures e Xosé Regueira,  reuniuse  na sede dos  compañeiros de APEM, para ver entre todos  as necesidades dos diferentes colectivos que se  adican a prestar  servizos  sociais no  concello de  carballo.  Desta  xuntanza  quedou claro que  dous temas tiñan que ser de  urxente concreción, un  primeiro a  necesidade dos  compañeiros de  Afaber de poder  dispoñer  dun local  axeitado, como entidades solidarias entendemos que  eles tiñan preferencia e asi o manifestamos ante  outras demandas,  tamén trasladar  as necesidades dás entidades que  non  dispoñían de  locais ou que estaban en precario, para que se contemplase a  posibilidade de crear un  espazo no que todos  tiveramos cabida.
Nesta  xuntanza  ca  complicidade de Xosé Regueira e os  demáis  membros  do BNG, entendemos que esta  aposta  non tiña porque ser un  proxecto de  moi  longo  percorrido, así  expuxeronse os posibles  emplazamentos, que desde a visión de  Vieiro tiñan que pasar por un  novo  aproveitamento  dun  espazo caduco e con  moitas posibilidades como  é  a localización actual dás  vivendas dous profesores  na  rúa vazquez de  parga; estas  foran  desafectadas e pasaran a  propiedade  do  concello,  pola  cercania e estar  nunha zona de  servizos sanitarios pensamos que podía ser a zona  axeitada.

A estratexia  foi a  posibilidade dá  súa demolición por estar  nun deterioro constante e  ademáis con perigo para os  bens dos que  alí estamos e sobre todo dás  persoas que  alí acceden; hoxe en día  non ten sentido a  súa rehabilitación por non ser edificios significativos,  máis  ben todo o contrario: falta de  accesibilidade, deficiencias en instalación de luz e  auga,  cubertas en mal estado, danos  estructurais ....

DÁ ASPIRACION A CONCRECION

Chegan datas de nadal e as ilusións tamén cúmprense, depois de pedir ano a ano este desexo o final se cumpre  co compromiso de que  nesta  lexisladura este rematado.
Cun  goberno  xa en acción, o gran  proxecto no cal a administración local e  as entidades  sociais  do  terceiro sector,  faran  realidade  unha  vella demanda de situar  nun gran  espazo público os  servizos que prestan.

Carballo contará cun complexo adicado as actividades socias dás entidades privadas e dá administración que prestan os seus  servizos no ámbito social que será de referencia.
Coma sempre hai que priorizar as necesidades e neste momento toca investir neste proxecto, un espazo de solidaridade para a prestación de servizos dos diferentes colectivos,  nunhas  condicións dignas e acordes os tempos  actuais e a vez pensando no futuro e optimizando os recursos deste complexo en común.

OS PASOS A  VIR

Co  acordo  do  movemento social e  do  concello, toca  agora que os diferentes colectivos traslademos  as  necesidades tanto de  espazo como de operativa, as particularidades de cada un e  as normativas que apliquen, para que este edificio  sexa unha ferramenta de todos  cando redáctese o  proxecto.  Outra parte e a administrativa e burocrática que nos gustaría que fora rápida no tempo, pero xa sábese que nesto os tempos son os que son.

UN PROXECTO EN COMUN

Aviso a navegantes, agardamos que o que levou tempo concretar e foi  apoiado  pola  totalidade  do  movemento asociativo  do  terceiro sector,  non se  vexa embarrado con discusión e comunicados que  non  levan a  ningures e  moito menos dos que  teñen a función de representarnos politicamente no  concello.

Este é unha demanda do povo que o actual goberno comprométese a executar e como se di “a deus o de deus e o cesar o do cesar” non  hai  máis protagonistas  neste tema que  as entidades e a  veciñanza que se  vai beneficiar  deste  proxecto.  O demáis seran comentarios  esteriles que  non imos permitir, porque  levamos  moito  traballado por este e outros temas. O que se que hai que dicir porque non sería xusto e transmitir a disposición do actual goberno por  levar  adiante o  proxecto,  xa que o investimento  vai ser cuantioso, pero  tamén que será  devolto con intereses polos  servizos que imos prestar a  veciñanza todos os que  ali desenvolvamos  as  nosas actividades.

Xosé María  Arán  Rodriguez ( Axente Social).


MAIS INFO:

FUENTE: La Voz de Galicia

FUENTE: Concello de Carballo


FUENTE: NH Diario
FOTOS: Estado actual externo das vivendas.


   

Carballo solidario

Por Redacción -13 Decembro 2019


Por: Xosé María Arán Rodríguez (Axente Social).
O CONCELLO DE CARBALLO COMPROMÉTESE A FACER UN EDIFICIO PARA AS ENTIDADES SOCIAIS DE CARBALLO.
Unha vella demanda do movemento social carballés empeza a tomar forma, antes das eleccións locais o BNG con Evencio Ferrero, Maica Ures e Xosé Regueira, reuniuse na sede dos compañeiros de APEM, para ver entre todos as necesidades dos diferentes colectivos que se adican a prestar servizos sociais no Concello de Carballo. Desta  xuntanza quedou claro que dous temas tiñan que ser de urxente concreción, un primeiro a necesidade dos compañeiros de Afaber de poder dispoñer dun local axeitado, como entidades solidarias entendemos que eles tiñan preferencia e así o manifestamos ante outras demandas, tamén trasladar as necesidades das entidades que non dispoñían de locais ou que estaban en precario, para que se contemplase a posibilidade de crear un espazo no que todos tivésemos cabida.
Nesta xuntanza, ca complexidade de Xosé Regueira e dos demáis  membros do BNG, entendemos que esta aposta non tiña porque ser un proxecto de moi longo percorrido, así expuxéronse os posibles  emplazamentos, que desde a visión de Vieiro tiñan que pasar por un  novo aproveitamento dun espazo caduco e con moitas posibilidades como é a localización actual das vivendas dous profesores na rúa Vazquez de Parga; estas foran desafectadas e pasaran a propiedade do Concello, pola cercanía e estar nunha zona de servizos sanitarios pensamos que podía ser a zona axeitada.
A estratexia foi a posibilidade da súa demolición por estar nun deterioro constante e ademáis con perigo para os bens dos que alí estamos e sobre todo das persoas que alí acceden; hoxe en día non ten sentido a súa rehabilitación por non ser edificios significativos,  máis ben todo o contrario: falta de accesibilidade, deficiencias en instalación de luz e auga, cubertas en mal estado, danos estructurais…
DA ASPIRACIóN A CONCRECIóN
Chegan datas de Nadal e as ilusións tamén se cumpren, depois de pedir ano a ano este desexo ao final cúmprese co compromiso de que nesta lexisladura estea rematado.
Cun Goberno xa en acción, o gran proxecto no cal a administración local e as entidades sociais do terceiro sector, farán realidade unha  vella demanda de situar nun gran espazo público os servizos que prestan.
Carballo contará cun complexo adicado as actividades socias das entidades privadas e da administración que prestan os seus servizos non ámbito social que será de referencia.
Coma sempre hai que priorizar as necesidades e neste momento toca investir neste proxecto, o dun espazo de solidaridade para a prestación de servizos dos diferentes colectivos, nunhas condicións dignas e acordes os tempos actuais e a vez pensando no futuro e optimizando os recursos e espazos en común.
OS PASOS A  VIR
Co acordo do movemento social e do Concello, toca agora que os diferentes colectivos traslademos as necesidade tanto de espazo como de operatividade, de particularidades de cada un e as normativas que apliquen, para que este edificio cumpra coas necesidades de todos cando se redacte o proxecto. Outra parte e a administrativa e burocrática que nos gustaría que fora rápida no tempo, pero xa se sabe que nesto os tempos son os que son.
UN PROXECTO EN COMÚN
Aviso a navegantes, agardamos que o que levou tempo concretar e foi apoiado pola totalidade do movemento asociativo do terceiro sector,  non se vexa embazado con discusión e comunicados que  non levan a ningures e moito menos dos que teñen a función de representarnos politicamente no Concello.
Esta é unha demanda do pobo que o actual Goberno se compromete a executar e como se di “a Deus o de Deus e ao César o do César” non hai máis protagonistas neste tema que as entidades e a  veciñanza que se vai beneficiar deste proxecto. O demáis serán comentarios estériles que non imos permitir, porque levamos moito  traballado por este e outros temas. O que si que hai que dicir porque non sería xusto e transmitir a disposición do actual Goberno por  levar adiante o proxecto, xa que o investimento vai ser cuantioso, pero tamén que será devolto con intereses polos servizos que imos prestar a veciñanza todos os que alí desenvolvamos as nosas actividades.
Xosé María Arán Rodríguez (Axente Social).

xoves, 12 de decembro de 2019

Las entidades carballesas apoyan la creación de un edificio para uso social y centro de día de Afaber


El proyecto, anunciado hace ya meses, fue presentado por el alcalde este martes a los representantes de diversas asociaciones de índole social


ANA GARCIA
S. G. RIAL
CARBALLO / LA VOZ 13/12/2019 09:20 H


Anunciado hace ya meses, el proyecto de construir un edificio para uso social y centro de día para Afaber fue explicada con más detalles por el alcalde, el martes por la noche en el salón de actos del Concello, a los representantes de las diversas asociaciones de índole social. Un edificio que, como ya se comentó, se levantará en el solar que ocupan las antiguas viviendas de los maestros, en la calle Vázquez de Parga.

Además del alcalde, Evencio Ferrero, también habló la edila del área, Maica Ures. Ambos señalaron que se trata de un proyecto prioritario de este mandato, y que será útil para Afaber (es una ya vieja reivindicación), pero también para el resto del tejido asociativo.

 «O emprazamento está claro dende hai tempo, pero o movemento asociativo tamén secunda unanimemente a proposta do goberno municipal para demoler os catro bloques das antigas vivendas, que non reúnen condicións de accesibilidade nin habitabilidade, e construír un novo inmoble que permita atender as necesidades de espazo das entidades, ademais de ademais de crear unha praza pública que complemente os servizos que prestan e da que poida gozar toda a cidadanía», señalan desde el ejecutivo carballés.

La parcela en cuestión tiene una superficie de 2.217 metros cuadrados. En la actualidad están edificados 2.290, que se reparten en cuatro bloques de seis pisos cada uno. En los años 1996 y 2006 perdieron el uso que tenían los que ocupan la Crus Vermella y la entidad antidroga Vieiro, además del CRA Ponte da Pedra. El año pasado, además, se tramitó la desafectación (cambio de titularidad y uso) de los demás, que ya son propiedad municipal.

«O alcalde comprometeuse a iniciar de inmediato o procedemento urbanístico, que non se prevé demasiado complicado porque xa está previsto no PXOM. De cara á elaboración do proxecto de construción, cada entidade comprometeuse tamén a presentar o seu programa específico de necesidades», explica.


Fuente: La Voz de Galicia

Apoio do tecido asociativo carballés á construción dun edificio social nas antigas casas dos mestres


A práctica totalidade das entidades que desenvolven a súa actividade no eido social no concello de Carballo participaron nunha xuntanza co alcalde, Evencio Ferrero, e a concelleira de Igualdade, Benestar e Sanidade, Maica Ures, para falar dun proxecto prioritario neste mandato: a construción dun edificio que poida dar resposta ás necesidades de espazo de Afaber para o seu centro de día pero que ao mesmo tempo dea cabida a todo o movemento asociativo relacionado coa prestación de servizos sociais.
O emprazamento do edificio está claro dende hai tempo, pero o movemento asociativo tamén secunda unanimemente a proposta do goberno municipal para demoler os catro bloques das antigas vivendas dos mestres, que non reúnen condicións de accesibilidade nin habitabilidade, e construír no seu lugar un novo inmoble que permita atender as necesidades de espazo das entidades, ademais de crear unha praza pública que complemente os servizos que prestan e da que poida gozar toda a cidadanía.
A parcela das antigas vivendas dos mestres, situada na rúa Vázquez de Parga, ten unha superficie de 2.217 metros cadrados. Na actualidade están edificados 2.290, que se reparten en catro bloques de seis pisos cada un. Nos anos 1996 e 2006 foran desafectados os que ocupan a Cruz Vermella e a Asociación Antidroga Vieiro, ademais do CRA Ponte da Pedra, pero o ano pasado tramitouse a desafectación de todos os demais, que xa son propiedade do Concello de Carballo.
O alcalde comprometeuse a iniciar de inmediato o procedemento urbanístico, que non se prevé demasiado complicado porque xa está previsto no PXOM. Ao mesmo tempo, e de cara á elaboración do proxecto de construción do edificio, cada unha das entidades sociais comprometeuse tamén a presentar o seu programa específico de necesidades para que o deseño final dese espazo solidario responda o máis fielmente posible á realidade social do concello.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...