xoves, 11 de xuño de 2015

Gervasio Varela obtuvo el título de Doctor Cum Laude
El  11 de junio, Gervasio Varela Fernández investigador del GII, obtuvo el título de "Doctor con mención internacional" con la calificación sobresaliente cum laude.
Título de la tesis: Autonomous Adaption of User Interfaces During Application Mobility Processes in Ambient Intelligence Scenarios.

Directores:
Tribunal:
  • Alonso Betanzos, Amparo (UDC - presidente)
  • Dapena Janeiro, Adriana (UDC -secretario)
  • Bravo Rodríguez, José (UCML - vocal)
  • López de Ipiña González de Artaza, Diego (Deusto - vocal)
  • Creissac Campos, José (UMinho - vocal) 
Resumen:
Ambient Intelligence (AmI) se trata de sistemas que ayudan a las personas a mejorar su calidad de vida. Este trabajo se centra en el problema de apoyar la interacción adaptados entre esos sistemas y sus usuarios en diferentes escenarios de uso. A diferencia de los sistemas convencionales de software, sistemas AmI operan en lo que hemos llamado Entornos interacción humana, que deben entenderse como cualquier lugar donde las personas desarrollan su vida cotidiana. Como consecuencia, los escenarios de uso de un sistema de AmI pueden ser diversas y bastante diferentes entre sí, haciendo así que el diseño de interfaces de usuario capaces de operar en muchos de ellos muy difícil, y costoso.
Este trabajo aborda el problema de apoyar la adaptación de AmI interfaces de usuario a la variedad de escenarios en los que un usuario se mueve durante el uso de un sistema de IAM. Para ello, este trabajo presenta un marco abstracción interfaz de usuario que mejora la portabilidad de AmI interfaces de usuario. Este marco eleva el nivel de desacoplamiento entre el código de interfaz de usuario y la gran variedad de recursos de interacción y las características de cada escenario. Además, se proporciona una implementación completa y funcional del marco, lo que permite el desarrollo de interfaces de usuario AmI capaces de modificar de manera autónoma su aplicación en tiempo de ejecución para adaptarlo a los nuevos escenarios.La memoria y el código resultante de la elaboración de esta tesis está disponible en el repositorio GitHub (código fuente publicado con licencia AGPL):

luns, 8 de xuño de 2015

La asociación Vieiro consigue el beneplácito de las instituciones


El Concello carballés realizará mejoras en la sede de la institución


Carballo / La Voz, 08 de julio de 2015. Actualizado a las 05:00 h.
La reunión entre Concello y Vieiro tuvo lugar en la sede de la calle Vázquez de Parga.

La asociación Vieiro, que lucha contra la drogodependencia y las adicciones desde hace 24 años, ha logrado mantener su nivel de actividad y servicios a pesar de la crisis y el cierre de otras muchas entidades similares. La sociedad carballesa se ha quedado sola en este ámbito. En la actualidad, hacen prestaciones a todos los concellos de la Costa da Morte, de A Laracha a Fisterra.

Representantes del Concello carballés se reunieron ayer con miembros de Vieiro. Estuvieron el alcalde Evencio Ferrero, la concejala de Igualdade e Benestar, Mari Carmen Ures; la edila de Sanidade, Mari Carmen Regueira, y el de Obras e Servizos, Luis Lamas. Por Vieiro, asistieron el presidente, José Manuel Vázquez; la vicepresidenta, Josefina Rey; la secretaria, María del Pilar Mata Fernández; y el director de comunicación, Xosé María Arán.

El Concello prometió el arreglo de varios aspectos de la sede de Vieiro, como la instalación eléctrica, los suelos y la pintura. La asociación informó de los distintos programas que ha llevado a cabo durante este año y de las incidencias destacables, que serán comunicadas a la Conselleira de Sanidade. Otro tema relevante fue que, por primera vez desde su fundación en 1991, Vieiro tendrá que solicitar la subvención económica directamente a la Xunta, y no a través del Concello, como venía haciendo estos años. Desde la entidad ven esta medida como una dificultad, ya que solo se concederán nueve ayudas en toda Galicia para asociaciones sin ánimo de lucro.
La Consellería de Sanidade calificó con un 10 la última auditoría realizada a la institución


En Vieiro son optimistas con la consecución de las ayudas de la Xunta. Ese sentimiento es debido, en gran medida, a la última auditoría que realizó la Consellería de Sanidade en su sede de Vázquez de Parga. Tras mostrarles a los técnicos sus programas y proyectos, el gobierno autonómico calificó a Vieiro con la máxima puntuación.

De esta forma se reconoce el trabajo y esfuerzo de una institución que, en el último año, atendió a 216 personas y cuya asesoría jurídica tuvo ochenta usuarios. Además, desde el año de su fundación colaboran y prestan ayuda al Concello carballés, gestionado el servicio de prevención de adicciones. Estos datos son todavía más sobresalientes si se tiene en cuenta el descenso del número de asociaciones contra la drogodependencia en el territorio. Desde Vieiro aseguran que solo tienen contacto en la zona con el de Ribeira, por lo que tienen mayor área de influencia..

sábado, 30 de maio de 2015

A Laracha e Carballo «ab initio»


«Volvo coa mesma humildade e co corazón de neno para o rural do que procedo»


Xosé María Arán.    Carballo / La Voz, 31 de mayo de 2015. Actualizado a las 05:00 h.

O significado desta imaxe de Xosé María Arán. 1. Quere transmitir que se trata dun cruce de camiños: o que vén da Laracha, o que vai para Carballo e, finalmente, o que vai para Berdillo (Verdillo), o lugar a onde irá a vivir en breve. 2. A sinal de «V» vén á conta de que a xente desta localidade non ten en conta o topónimo Berdillo, senón que o escribe con V, que é o que reivindica a imaxe. 3. A cazadora verde simboliza o verde esperanza neste núcleo, e son tamén as cores corporativas de entidades como o centro social, Vieiro... 4. Para rematar, é un recuncho do rural que reivindica.

Segundo me comentou Blandina Rodríguez (a miña nai), foi alá polo mes de outubro de 1964 e ás tres da tarde cando, despois de moitas horas de contraccións e de romper augas -menos bravas, pero seguro que máis turbias cas do Anllóns que unen as dúas terras dá miña vida- cando nacía o que escribe no lugar do Iglesario de Golmar, na Laracha, en plena cama da casa dos meus avós maternos, un parto á vella usanza, e despois posto sobre a hucha de madeira. Alí, o meu tío Ramiro Rodríguez procedía a atarme o cordón do embigo para darme saída a miña primeira independencia, pero baixo a tutela do meu lembrado pai, Luís Arán Eirín.

Pero son anos de oportunidades e meus pais, coma outros moitos, emigran á Alemaña dos substanciosos «marcos». Non me refiro aos das leiras, que destes si tiñamos e temos dabondo, senón aos das fermosas divisas que enriqueceron Galicia e España. Son tres anos suplidos co agarimo dos meus avós maternos Rafael Rodríguez, O Manco, e María García, que sempre me levaban de visita a Carballo á rúa do Sol, onde se atopaba o meu irmán Luís. Vivía na casa do meu avó paterno, José María Arán España. Por estas datas xa morrera a miña avoa María Eirín. Aos tres anos volve miña nai e co meu irmán estreamos a nova casa en Carballo, na que é hoxe a rúa Portugal, e onde estivera moitos anos a fábrica de madeira do Portugués. Alí, nesta rúa pertencente ao barrio da ghoubea tiven o epicentro para descubrir o Carballo máis humano, ese que empezaba a recibir grandes zarpazos construtivos de feísmo e especulación. Xa deixara de ser o modelo urbanístico que comentara Carrera Aldao, pero aínda conservaba zonas do vello Carballo por onde xogabamos, como a vella igrexa, o concello en fronte á librería de San Ramón, o paseo dos Baños Vellos coas súas arbores e a decadencia xa da Casa da Condesa... Tempos aqueles nos que as rúas foron nosas (co permiso de don Manuel Fraga, que Deus o teña na Gloria). Tempos de estudar parvuliños no colexio das monxas, pasando despois pola Escuela Hogar Francisco Franco, o Alfredo Brañas de Carballo, para rematar na Coruña no centro Calvo Sotelo, e posteriormente comezar o periplo profesional, primeiro nove anos no exército e despois, ata hoxe, no Grupo Calvo. Pero a semente da participación social débolla ao Fogar da Xuventude e á parroquia de Carballo, punto de partida da miña aprendizaxe con 14 anos e a posterior colaboración no mundo asociativo, cultural, educativo e social de Carballo ata hoxe en día (que sería para outro capítulo). Co saber do amigo José García, párroco carballés, así como de todos aqueles dos que aprendín tanto e como non do meu compadre Pedro Luís Fernández (o ghaiteiro), sen esquecer os que finaron, Eirís, Marino, Balboa...

O gran proxecto da miña vida.
A familia foi e é cada vez máis o meu gran proxecto. Quen ía dicir que sería Salamanca xermolo do matrimonio cunha fermosa rapaza das Labradas, Amparo, e que apontoamos coa primeira pedra coa nosa filla Iria e despois con Andrea, sen esquecerme da nosa cadela Nala. Xa vedes, rodeado totalmente do sexo feminino. Despois de formar o noso fogar no barrio da Casilla durante dezasete anos, estamos a piques de ir vivir para a nosa casa da parroquia de Verdillo. Póñoo con V a pesar do topónimo, porque hai que entrar con bo pé. Despois de medio século volvo coa mesma humildade e co corazón de neno para o rural do que procedo e me sinto tan orgulloso.


DNI.

Naceu no 1964. Encargado industrial en Conservas Calvo, é membro e fundador de numerosas entidades, unha lista tan grande que sería imposible de facer coller nunhas cantas liñas. El mesmo dá conta dalgunhas delas neste texto.

De moi neno. Esta fotografía da esquerda foi feita en Golmar (A Laracha). Nela, Xosé María Arán está no colo da súa nai. O outro neno é o seu irmán.

venres, 22 de maio de 2015

DANDO UN "TOUR ELECTORAL" POR CARBALLO

TERRA GALEGA
PARTIDO POPULAR                                              PSG-PSOE


       

                           BLOQUE NACIONALISTA GALEGO
SON CARBALLOCOMPROMISO POR GALICIA
mércores, 21 de xaneiro de 2015

Emotiva entrega de los premios del Padroado Fogar de bergantiños

El acto se convirtió en un homenaje a Ponte Balboa, fallecido el lunes


La ausencia de José Manuel Ponte Balboa, histórico integrante del Padroado Fogar de Bergantiños que falleció en días pasados, marcó ayer el arranque de la entrega de los premios anuales de la entidad, pero el recuerdo de su sonrisa y su vitalidad animó a los presentes a no renunciar al carácter festivo de la celebración. Así, tras las palabras en su recuerdo pronunciadas por Josefina Rey Baldomir, presidenta del Padroado, y por el alcalde carballés, Evencio Ferrero, y del minuto de silencio en su memoria, que concluyó con un sonora aplauso, el programa regresó a su cauce habitual para reconocer a las personas y los colectivos más destacados del año pasado.

El sacerdote José García Gondar, carballés ya de «adopción e de corazón», como él mismo se definió tras 42 años ejerciendo de párroco en la localidad, recibió de manos del regidor el galardón que certifica esa condición. Rey Baldomir entregó a Xosé Pumar Gándara el premio al bergantiñán por su promoción de los «más altos valores culturais e literarios», que fueron sobradamente demostrados por el sacerdote en sus palabras de agradecimiento posteriores, y María Dolores Baluja Rozas recogió en nombre de los vecinos de Angrois el premio al gallego del año por su labor de auxilio a las víctimas del accidente del Alvia. La entrega la hizo el director xeral de Relacións Institucionais de la Xunta, Gonzalo Ordóñez Puime. Ese galardón fue compartido con el triatleta Javier Gómez Noya, ausente en el acto de ayer, pero que a través de una misiva se comprometió a visitar Carballo en el futuro para recoger un galardón que, según explicó, es un «honor y un orgullo». De forma simbólica, el vicepresidente segundo de la Diputación, Antonio Cañas Varela, hizo entrega de ese premio a Xosé María Arán, vicepresidente del patronato.

luns, 19 de xaneiro de 2015

El Dr. Mariño entra en el Patronato de la Fundación Centro Oncológico de Galicia


Tras muchos años de dedicación desinteresada, participando en el Patronato de la Fundación Centro Oncológico de Galicia, D. Alberto Martínez decidió dejar el cargo de vicepresidente. Queremos agradecer el encomiable esfuerzo que durante todos estos años dedicó a esta institución.

En la reunión del Patronato celebrada a finales del 2014 se acordó el nombramiento de D. Fernando Cachafeiro Villaverde, Director Gerente del COG, como vicepresidente de la Fundación, además de incluir como nuevo vocal en el Patronato al Dr. D. Alfonso Mariño Cotelo, Jefe del Servicio de Oncología Radioterápica del COG, que también formará parte a partir de ahora de la Comisión Permanente.

Alfonso Mariño Cotelo

Los órganos rectores del Centro Oncológico de Galicia quedan constituidos de la siguiente manera:
http://www.cog.es/hospital/fundacin

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...