sábado, 14 de decembro de 2019

Vieiro aplaude el compromiso del Concello de hacer un edificio para las entidades sociales

Se trata, según el directivo de Vieiro Xosé María Arán, «dunha vella demanda do movemento social carballés»


CARBALLO / LA VOZ 14/12/2019 

El directivo de Vieiro Xosé María Arán Rodríguez ha agradecido el compromiso del Concello de «facer un edificio para as entidades sociais de Carballo». Se trata, según él, «dunha vella demanda do movemento social carballés», que «empeza a tomar forma». Arán habló del encuentro con el alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, y los ediles Maica Ures y Xosé Regueira, para abordar las necesidades y prioridades de estas entidades. El directivo de Vieiro entiende que las actuales instalaciones incumplen con los requisitos básicos de seguridad y de accesibilidad. Aran Rodríguez cree que «Carballo contará cun complexo dedicado ás actividades sociais das entidades privadas e da administración que prestan os seus servizos no ámbito social de referencia». De acuerdo con el movimiento social, «agora toca que os diferentes colectivos trasladen as necesidades tanto de espazo como de operativa» para que el futuro proyecto sea una realidad.


venres, 13 de decembro de 2019

O CONCELLO DE CARBALLO COMPROMETESE A FACER UN EDIFICIO PARA AS ENTIDADES SOCIAIS DE CARBALLO


CARBALLO SOLIDARIO

Unha vella demanda do  movemento social  carballes  empeza a tomar forma, antes dás  eleccións  locais o BNG con Evencio Ferrero,  Maica  Ures e Xosé Regueira,  reuniuse  na sede dos  compañeiros de APEM, para ver entre todos  as necesidades dos diferentes colectivos que se  adican a prestar  servizos  sociais no  concello de  carballo.  Desta  xuntanza  quedou claro que  dous temas tiñan que ser de  urxente concreción, un  primeiro a  necesidade dos  compañeiros de  Afaber de poder  dispoñer  dun local  axeitado, como entidades solidarias entendemos que  eles tiñan preferencia e asi o manifestamos ante  outras demandas,  tamén trasladar  as necesidades dás entidades que  non  dispoñían de  locais ou que estaban en precario, para que se contemplase a  posibilidade de crear un  espazo no que todos  tiveramos cabida.
Nesta  xuntanza  ca  complicidade de Xosé Regueira e os  demáis  membros  do BNG, entendemos que esta  aposta  non tiña porque ser un  proxecto de  moi  longo  percorrido, así  expuxeronse os posibles  emplazamentos, que desde a visión de  Vieiro tiñan que pasar por un  novo  aproveitamento  dun  espazo caduco e con  moitas posibilidades como  é  a localización actual dás  vivendas dous profesores  na  rúa vazquez de  parga; estas  foran  desafectadas e pasaran a  propiedade  do  concello,  pola  cercania e estar  nunha zona de  servizos sanitarios pensamos que podía ser a zona  axeitada.

A estratexia  foi a  posibilidade dá  súa demolición por estar  nun deterioro constante e  ademáis con perigo para os  bens dos que  alí estamos e sobre todo dás  persoas que  alí acceden; hoxe en día  non ten sentido a  súa rehabilitación por non ser edificios significativos,  máis  ben todo o contrario: falta de  accesibilidade, deficiencias en instalación de luz e  auga,  cubertas en mal estado, danos  estructurais ....

DÁ ASPIRACION A CONCRECION

Chegan datas de nadal e as ilusións tamén cúmprense, depois de pedir ano a ano este desexo o final se cumpre  co compromiso de que  nesta  lexisladura este rematado.
Cun  goberno  xa en acción, o gran  proxecto no cal a administración local e  as entidades  sociais  do  terceiro sector,  faran  realidade  unha  vella demanda de situar  nun gran  espazo público os  servizos que prestan.

Carballo contará cun complexo adicado as actividades socias dás entidades privadas e dá administración que prestan os seus  servizos no ámbito social que será de referencia.
Coma sempre hai que priorizar as necesidades e neste momento toca investir neste proxecto, un espazo de solidaridade para a prestación de servizos dos diferentes colectivos,  nunhas  condicións dignas e acordes os tempos  actuais e a vez pensando no futuro e optimizando os recursos deste complexo en común.

OS PASOS A  VIR

Co  acordo  do  movemento social e  do  concello, toca  agora que os diferentes colectivos traslademos  as  necesidades tanto de  espazo como de operativa, as particularidades de cada un e  as normativas que apliquen, para que este edificio  sexa unha ferramenta de todos  cando redáctese o  proxecto.  Outra parte e a administrativa e burocrática que nos gustaría que fora rápida no tempo, pero xa sábese que nesto os tempos son os que son.

UN PROXECTO EN COMUN

Aviso a navegantes, agardamos que o que levou tempo concretar e foi  apoiado  pola  totalidade  do  movemento asociativo  do  terceiro sector,  non se  vexa embarrado con discusión e comunicados que  non  levan a  ningures e  moito menos dos que  teñen a función de representarnos politicamente no  concello.

Este é unha demanda do povo que o actual goberno comprométese a executar e como se di “a deus o de deus e o cesar o do cesar” non  hai  máis protagonistas  neste tema que  as entidades e a  veciñanza que se  vai beneficiar  deste  proxecto.  O demáis seran comentarios  esteriles que  non imos permitir, porque  levamos  moito  traballado por este e outros temas. O que se que hai que dicir porque non sería xusto e transmitir a disposición do actual goberno por  levar  adiante o  proxecto,  xa que o investimento  vai ser cuantioso, pero  tamén que será  devolto con intereses polos  servizos que imos prestar a  veciñanza todos os que  ali desenvolvamos  as  nosas actividades.

Xosé María  Arán  Rodriguez ( Axente Social).


MAIS INFO:

FUENTE: La Voz de Galicia

FUENTE: Concello de Carballo


FUENTE: NH Diario
FOTOS: Estado actual externo das vivendas.


   

Carballo solidario

Por Redacción -13 Decembro 2019


Por: Xosé María Arán Rodríguez (Axente Social).
O CONCELLO DE CARBALLO COMPROMÉTESE A FACER UN EDIFICIO PARA AS ENTIDADES SOCIAIS DE CARBALLO.
Unha vella demanda do movemento social carballés empeza a tomar forma, antes das eleccións locais o BNG con Evencio Ferrero, Maica Ures e Xosé Regueira, reuniuse na sede dos compañeiros de APEM, para ver entre todos as necesidades dos diferentes colectivos que se adican a prestar servizos sociais no Concello de Carballo. Desta  xuntanza quedou claro que dous temas tiñan que ser de urxente concreción, un primeiro a necesidade dos compañeiros de Afaber de poder dispoñer dun local axeitado, como entidades solidarias entendemos que eles tiñan preferencia e así o manifestamos ante outras demandas, tamén trasladar as necesidades das entidades que non dispoñían de locais ou que estaban en precario, para que se contemplase a posibilidade de crear un espazo no que todos tivésemos cabida.
Nesta xuntanza, ca complexidade de Xosé Regueira e dos demáis  membros do BNG, entendemos que esta aposta non tiña porque ser un proxecto de moi longo percorrido, así expuxéronse os posibles  emplazamentos, que desde a visión de Vieiro tiñan que pasar por un  novo aproveitamento dun espazo caduco e con moitas posibilidades como é a localización actual das vivendas dous profesores na rúa Vazquez de Parga; estas foran desafectadas e pasaran a propiedade do Concello, pola cercanía e estar nunha zona de servizos sanitarios pensamos que podía ser a zona axeitada.
A estratexia foi a posibilidade da súa demolición por estar nun deterioro constante e ademáis con perigo para os bens dos que alí estamos e sobre todo das persoas que alí acceden; hoxe en día non ten sentido a súa rehabilitación por non ser edificios significativos,  máis ben todo o contrario: falta de accesibilidade, deficiencias en instalación de luz e auga, cubertas en mal estado, danos estructurais…
DA ASPIRACIóN A CONCRECIóN
Chegan datas de Nadal e as ilusións tamén se cumpren, depois de pedir ano a ano este desexo ao final cúmprese co compromiso de que nesta lexisladura estea rematado.
Cun Goberno xa en acción, o gran proxecto no cal a administración local e as entidades sociais do terceiro sector, farán realidade unha  vella demanda de situar nun gran espazo público os servizos que prestan.
Carballo contará cun complexo adicado as actividades socias das entidades privadas e da administración que prestan os seus servizos non ámbito social que será de referencia.
Coma sempre hai que priorizar as necesidades e neste momento toca investir neste proxecto, o dun espazo de solidaridade para a prestación de servizos dos diferentes colectivos, nunhas condicións dignas e acordes os tempos actuais e a vez pensando no futuro e optimizando os recursos e espazos en común.
OS PASOS A  VIR
Co acordo do movemento social e do Concello, toca agora que os diferentes colectivos traslademos as necesidade tanto de espazo como de operatividade, de particularidades de cada un e as normativas que apliquen, para que este edificio cumpra coas necesidades de todos cando se redacte o proxecto. Outra parte e a administrativa e burocrática que nos gustaría que fora rápida no tempo, pero xa se sabe que nesto os tempos son os que son.
UN PROXECTO EN COMÚN
Aviso a navegantes, agardamos que o que levou tempo concretar e foi apoiado pola totalidade do movemento asociativo do terceiro sector,  non se vexa embazado con discusión e comunicados que  non levan a ningures e moito menos dos que teñen a función de representarnos politicamente no Concello.
Esta é unha demanda do pobo que o actual Goberno se compromete a executar e como se di “a Deus o de Deus e ao César o do César” non hai máis protagonistas neste tema que as entidades e a  veciñanza que se vai beneficiar deste proxecto. O demáis serán comentarios estériles que non imos permitir, porque levamos moito  traballado por este e outros temas. O que si que hai que dicir porque non sería xusto e transmitir a disposición do actual Goberno por  levar adiante o proxecto, xa que o investimento vai ser cuantioso, pero tamén que será devolto con intereses polos servizos que imos prestar a veciñanza todos os que alí desenvolvamos as nosas actividades.
Xosé María Arán Rodríguez (Axente Social).

xoves, 12 de decembro de 2019

Las entidades carballesas apoyan la creación de un edificio para uso social y centro de día de Afaber


El proyecto, anunciado hace ya meses, fue presentado por el alcalde este martes a los representantes de diversas asociaciones de índole social


ANA GARCIA
S. G. RIAL
CARBALLO / LA VOZ 13/12/2019 09:20 H


Anunciado hace ya meses, el proyecto de construir un edificio para uso social y centro de día para Afaber fue explicada con más detalles por el alcalde, el martes por la noche en el salón de actos del Concello, a los representantes de las diversas asociaciones de índole social. Un edificio que, como ya se comentó, se levantará en el solar que ocupan las antiguas viviendas de los maestros, en la calle Vázquez de Parga.

Además del alcalde, Evencio Ferrero, también habló la edila del área, Maica Ures. Ambos señalaron que se trata de un proyecto prioritario de este mandato, y que será útil para Afaber (es una ya vieja reivindicación), pero también para el resto del tejido asociativo.

 «O emprazamento está claro dende hai tempo, pero o movemento asociativo tamén secunda unanimemente a proposta do goberno municipal para demoler os catro bloques das antigas vivendas, que non reúnen condicións de accesibilidade nin habitabilidade, e construír un novo inmoble que permita atender as necesidades de espazo das entidades, ademais de ademais de crear unha praza pública que complemente os servizos que prestan e da que poida gozar toda a cidadanía», señalan desde el ejecutivo carballés.

La parcela en cuestión tiene una superficie de 2.217 metros cuadrados. En la actualidad están edificados 2.290, que se reparten en cuatro bloques de seis pisos cada uno. En los años 1996 y 2006 perdieron el uso que tenían los que ocupan la Crus Vermella y la entidad antidroga Vieiro, además del CRA Ponte da Pedra. El año pasado, además, se tramitó la desafectación (cambio de titularidad y uso) de los demás, que ya son propiedad municipal.

«O alcalde comprometeuse a iniciar de inmediato o procedemento urbanístico, que non se prevé demasiado complicado porque xa está previsto no PXOM. De cara á elaboración do proxecto de construción, cada entidade comprometeuse tamén a presentar o seu programa específico de necesidades», explica.


Fuente: La Voz de Galicia

Apoio do tecido asociativo carballés á construción dun edificio social nas antigas casas dos mestres


A práctica totalidade das entidades que desenvolven a súa actividade no eido social no concello de Carballo participaron nunha xuntanza co alcalde, Evencio Ferrero, e a concelleira de Igualdade, Benestar e Sanidade, Maica Ures, para falar dun proxecto prioritario neste mandato: a construción dun edificio que poida dar resposta ás necesidades de espazo de Afaber para o seu centro de día pero que ao mesmo tempo dea cabida a todo o movemento asociativo relacionado coa prestación de servizos sociais.
O emprazamento do edificio está claro dende hai tempo, pero o movemento asociativo tamén secunda unanimemente a proposta do goberno municipal para demoler os catro bloques das antigas vivendas dos mestres, que non reúnen condicións de accesibilidade nin habitabilidade, e construír no seu lugar un novo inmoble que permita atender as necesidades de espazo das entidades, ademais de crear unha praza pública que complemente os servizos que prestan e da que poida gozar toda a cidadanía.
A parcela das antigas vivendas dos mestres, situada na rúa Vázquez de Parga, ten unha superficie de 2.217 metros cadrados. Na actualidade están edificados 2.290, que se reparten en catro bloques de seis pisos cada un. Nos anos 1996 e 2006 foran desafectados os que ocupan a Cruz Vermella e a Asociación Antidroga Vieiro, ademais do CRA Ponte da Pedra, pero o ano pasado tramitouse a desafectación de todos os demais, que xa son propiedade do Concello de Carballo.
O alcalde comprometeuse a iniciar de inmediato o procedemento urbanístico, que non se prevé demasiado complicado porque xa está previsto no PXOM. Ao mesmo tempo, e de cara á elaboración do proxecto de construción do edificio, cada unha das entidades sociais comprometeuse tamén a presentar o seu programa específico de necesidades para que o deseño final dese espazo solidario responda o máis fielmente posible á realidade social do concello.

domingo, 24 de novembro de 2019

Programas de Vieiro para los institutos del municipio de Carballo

La entidad tiene varios programas en marcha
La Voz de Galicia, 24/11/2019

 La presidenta de Vieiro, Josefina Rey Baldomir, y la secretaria, Pilar Mata, mantuvieron una reunión en la sede de la entidad con las orientadoras de los institutos de Carballo: Mara Lema Agra, del Parga Pondal; Sara Fernández Pose, del Monte Neme; María José Vilarelle, del Alfredo Brañas, además de Cristina Baldomir, del centro Artai, para dar a conocer las propuestas preventivas de la asociación en los ámbitos escolar y familiar a todos los centros de enseñanza secundaria y ponerlas a su disposición. «O noso obxectivo é colaborar coa comunidade educativa para ofrecer ao alumnado unha educación integral de calidade», indican, con los siguientes programas: Non pasa nada ¿Pasa algo?, Intervención Socio-Educativa na Aula, Constrúe, Constrúe o teu mundo, Saúde na Escola, Habilidades Socio-Emocionais, Na horta cos meus amigos y Programa de educación afectivo? sexual, además de la Escola de Pais.

venres, 8 de novembro de 2019

CINCOENTA PARABENS DESDE A CAPITAL DE BERGANTIÑOS O "CENTRO BERGANTIÑOS" DE MONTEVIDEOfoto: Millares

Desde aquel 12 de  xaneiro de 1969 no que un grupo de  bos e  xenerosos crearon o “Centro Cultural e Social Bergantiños” de Montevideo ata  hoxe no que  estades a cumprir 50 anos  recorrechedes un  longo  vieiro, exaltando a  identidade de Bergantiños e Galicia.

Hoxe  neste  xuntanza  na  vosa  sede social da avenida Millán da capital uruguaia,  quero  facervos  chegar o  ruxir dás ondas dás  praias de  caión,  razo e  baldaio,  área  maior e  seia,  niñóns e  balares,  rebordelo e  san  pedro, de  laxe  ou traba, que  hoxe cruzando  alen  do mar  chegan con cantos de ledicia  as  praias do  pocitos,  ramirez e carrasca para  irmanarnos todos os  bergantiñáns e a todos  aqueles que  lembrades está   terra porta e  vida dá costa dá morte.

Non fai falla recorrer a palabras propias cando temos as do  Bardo Eduardo Pondal desde a pequena Ponteceso.

“non cantes tan tristemente,
probe e desolada nai;
non lle cantes cantos brandos
p’r’adormecer o rapaz,
ond’está a cova do sono
no céltico carballal.
Cántalle cantos ousados,
qu’esforzado o peito fan;
cántalle o que xa cantara
o nobre bardo Gundar:
«a luz virá para a caduca iberia
dos fillos de Breogán...”

Pois que esa luz  vos ilumine a todos os  fillos de Breogán e por  galeguidade ilustres  Bergantiñáns.

Que  pasedes un  bo día e que coma este  conmemoredes  moitisimos  máis anos  vos e  as  vosas familias  a pesares  do tempo e a distancia que poderan ser físicas pero non de corazón.

Que  Bergantiños permaneza iluminada dentro de vos e dos  vosos mil  primaveiras  máis.

Deus Fratesque Gallaecia.

Carballo a 8 de novembro de 2019

Xosé María Arán Rodriguez
Membro Fundador do Padroado Fogar de Bergantiños

venres, 25 de outubro de 2019

Vieiro reúnese co Conselleiro de SanidadeOs membros de Vieiro Fina Rey (Presidenta), Xosé Mª Arán (Vicepresidente) e Mª do Pilar Mata (secretaria), reuníronse este venres en Santiago de Compostela, na sede da Conselleria, co conselleiro de Sanidade Jesús Vázquez Almuiña.

Nesta reunión na que participaron diferentes cargos da consellería, asi como representantes de diversos colectivos de atención en adiccións de Galicia, o conselleiro definiu as liñas marcadas para o orzamento do ano 2020 que vai contar cun importante incremento do dez por cento con respecto ao ano anterior e as accións estratéxicas que se están levando adiante desde a conselleria, á vez que agradeciu o papel das entidades que se adican as adiccións, que son as que coñecen o día a día neste campo de actuación.

Vieiro transmitiulle o conselleiro a situación actual dás adiccions na comarca e as necesidades da entidade para afrontar os novos retos da sociedade actual.


venres, 4 de outubro de 2019

A ASOCIACION VIEIRO FIXO A PRESENTACION DAS ESCOLAS DE FAMILIAS, DIRIXIDAS A CENTROS DE ENSINO E ANPAS DE CARBALLOA Asociación “VIEIRO” dentro da programación de PREVENCION no ÁMBITO FAMILIAR, convoca A ESCOLA DE FAMILAS a través de todos os CEIPS e I.E.S. do municipio ao igual que en anos anteriores co fin de informar e formar a pais, nais e persoas con responsabilidade familiar, á hora de desempeñar a labor de educadores/as.Redacción, 4-10-2019. 

Este programa poderano solicitar aquelas ANPAS ou CENTROS EDUCATIVOS que consigan formar un grupo como mínimo de 15 persoas. Tamén poderán solicitalo os pais e nais a nivel persoal.

Para a realización destas escolas é imprescindible a continuidade formativa, polo que se fai obrigatoria tanto a permanencia como a asistencia ás mesmas, comprometéndose deste xeito a Asociación Vieiro á realización de escolas de familias durante 8 meses e os/as asistentes á permanencia durante este tempo nas mesmas. En caso de que se incumpla a asistencia, o grupo poderá disolverse ou reubicar ás/aos asistentes que permanezan no mesmo noutras escolas que estén en funcionamento.

O curso será impartido por psicólogas e educadoras desta Asociación nas instalacións do centro educativo que así o solicite, ou en caso contrario, nun local que Vieiro destinaría ao efecto para impartir o mesmo.

Entre algún dos contidos deste cursos figuran: COMUNICACIÓN E AFECTO - AUTOESTIMA-
XESTIÓN DE EMOCIÓNS – PROMOCIÓN DA RESPONSABILIDADE NOS FILLOS/AS – RESOLUCIÓN DE CONFITOS – DISCIPLINA POSITIVA – ETAPAS EVOLUTIVAS – COEDUCACIÓN – TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DE CONDUTA – SEXUALIDADE – ADICIÓNS – TÉCNICAS DE ESTUDO – TRASTORNOS INFANTO-XUVENÍS.

A duración do curso  será  de 8 meses (de Outubro a Maio) con clases presenciais quincenais dunha hora e media de duración. O prazo de inscripción finaliza o próximo día 18 de Outubro e farase na Asociación Vieiro chamando ao teléfono 981 75 61 61 ou na ANPA do colexio a donde pertenezan.
Para calquera dúbida poden poden chamar ao 981756161.

Este programa é totalmente gratuíto. Está subvencionado polo Servizo de Prevención de Condutas Aditivas da Dirección Xeral de Innovación e Xestión de Saúde Pública da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia.domingo, 29 de setembro de 2019

Once desaparecidos en un choque de un barco marroquí con uno de CalvoEl Montelaura está en el puerto de Dajla, el más próximo al lugar del accidente


                                                  JOSÉ MANUEL CASAL


ROMÁN LÓPEZ, CRISTINA VIU
REDACCIÓN / LA VOZ 29/09/2019 

 Once tripulantes del arrastrero de litoral marroquí Al Akhawayn permanecen desaparecidos tras la colisión que se produjo entre el pequeño pesquero de madera y el Montelaura, uno de los dos barcos de transporte de la flota del Grupo Calvo, que tiene sede en Carballo. El mercante se encuentra amarrado en el puerto de Dajla, en el Sáhara Occidental, el puerto más próximo al lugar del siniestro, que ocurrió a 36 millas.

La colisión se produjo durante la noche del jueves al viernes en aguas marroquíes. Tras el choque, el pesquero se hundió, pero la tripulación del Montelaura pudo salvar a cinco personas. En cuanto ocurrió la colisión dio aviso a las autoridades e inició las labores de rescate. Además, según informan fuentes de Calvo, ha colaborado «intensamente» en la búsqueda de desaparecidos. 

Según explicó el capitán del frigorífico Montelaura, «la ausencia de señales luminosas reglamentarias del pesquero en plena noche impidió la visualización de la embarcación, que tampoco fue detectada por los radares de a bordo».

Destellos de luz

El responsable del buque frigorífico añadió que «a una distancia inevitable de colisión, la embarcación pesquera emitió destellos de luz» y añadió que en ese momento «realizó todas las maniobras posibles para evitar la colisión conforme a los convenios internacionales, pero finalmente esta se produjo lateralmente, por la amura de estribor».

El Montelaura salió de A Pobra do Caramiñal a principios de este mes y se dirigía de Libreville, en Gabón, adonde tenía que llegar el 6 de octubre. Ahora la singladura podría complicarse, tanto por los desperfectos que haya podido sufrir el buque como por la investigación que lleven a cabo las autoridades marroquíes. Desde Calvo comentan que «tanto el capitán como el resto de la tripulación están colaborando con las autoridades marroquíes para aclarar cuando antes lo ocurrido».

El mercante había salido de A Pobra y tenía previsto llegar a Gabón el 6 de octubre

  El Montelaura es un buque con 3.500 toneladas de peso muerto. Normalmente realiza el transporte de atún entre los pesqueros y los puertos de desembarco, lo que permite mantener la actividad extractiva de los atuneros.

Se trata de una embarcación de 96 metros de eslora que fue construida en 1977 y lleva bandera panameña. Es habitual del puerto de A Pobra do Caramiñal, pero anteriormente realizaba las descargas de atunes congelados en Laxe.

En tránsito

Las colisiones entre barcos que navegan son bastante frecuentes y la mayoría de ellas ocurren porque una de las embarcaciones no lleva la señalización necesaria. El Montelaura se encontraba en tránsito por la zona del accidente en el momento en que ocurrió. Iba bordeando la costa occidental de África después de haber pasado por Portugal. Su destino era el puerto de Libreville.


sábado, 28 de setembro de 2019

La asociación Alfredo Brañas de Carballo se disuelveLos miembros de la entidad aducen discrepancias con el impulsor


                                       BASILIO BELLO

S. G. RIAL
CARBALLO / LA VOZ 28/09/2019

 La asociación Alfredo Brañas de Carballo ya es historia, y eso que no tenía ni doce meses. Nació en noviembre del año pasado, como Padroado Alfredo Brañas (más tarde fue necesario eliminar la palabra padroado y reconvertirla en asociación), con la idea de reconocer la obra y figura del jurista y escritor. Tenía una amplia y muy representativa junta directiva, presidida por Adriana Hurtado de Mendoza Pombo. El impulsor fue José Manuel Cameán Vázquez, y justamente él ha sido el motivo de la disolución de la entidad.

En un comunicado, emitido el jueves por la noche tras una reunión, y que firma precisamente Adriana Hurtado, se alude a «discrepancias dos membros co impulsor da asociación». Y añaden: «A pesar de todo, os membros queren deixar constancia do respecto que teñen hacia Alfredo Brañas, e o desexo de que se siga promovendo a súa figura». 

Uno de los miembros de la entidad, Ricardo Vilas, comentó, a nivel particular, señaló que las principales quejas tienen que ver con que Cameán no les comentaba nada al resto de integrantes, y se enteraban de determinadas acciones cuando ya estaban consumadas. Por ejemplo, el reparto, en muy diversos foros, de la traducción al gallego de la obra cumbre de Brañas, O rexionalismo. Cree que es «unha pena» lo que ha pasado, porque todos empezaron con mucha ilusión, pero que no podían seguir así.

José Manuel Cameán también fue invitado a la reunión disolutoria del jueves, pero finalmente no acudió.


xoves, 26 de setembro de 2019

Xosé María Arán dimite como secretario de la Asociación Alfredo Brañas


Si bien alaba el trabajo y el espíritu emprendedor de José Cameán, alma máter del proyecto, también indica que su marcha se debe «á mesma persoa»


                                                  ANA GARCIA

CARBALLO / LA VOZ 26/09/2019 

 El secretario de la Asociación Alfredo Brañas, Xosé María Arán Rodríguez, presentó su dimisión como secretario de la Asociación Alfredo Brañas, que tanta notoriedad y actividad tuvo en los últimos meses.

Dice Arán que llegó a esta iniciativa por la insistencia del impulsor, José Cameán Vázquez. Lo hizo después varios encuentros y, a pesar de su poco tiempo y de que no pensaba que su persona tuviese relevancia ni tener clara la idea de lo que se le proponía. «Non podía dicir que non a colaborar nun proxecto de relanzamento da figura de Alfredo Brañas e a posible recuperación da casa natal como viña defendendo eu en público con anterioridade», explica en una nota. 

El 15 de noviembre del 2018 se firmó la constitución del Patronato Alfredo Brañas, que tuvo que pasar a ser asociación por no incurrir en conflicto con la Fundación Alfredo Brañas. Reconoce el espíritu emprendedor de José Cameán, «loitador constante» y «alma máter» del proyecto, pero también dice que su «marcha débese á mesma persoa». Deja entrever que otros miembros también han abandonado la agrupación. Agradece a los demás compañeros su colaboración y aportaciones, y al Concello y, en especial, alcalde de Carballo, su «exquisitez» y la generosidad mostradas.

martes, 24 de setembro de 2019

Vieiro une fuerzas con los centros de educación primaria de Carballo  • El objetivo de su reunión fue aunar esfuerzos en la prevención de conductas adictivas
La Junta Directiva de la Asociación Vieiro y los/as orientadores de los diferentes centros de educación primaria del Municipio de Carballo se han reunido durante la mañana de este martes para fomentar la coordinación entre los centros educativos y la Asociación Vieiro para aunar esfuerzos en la prevención de conductas adictivas y otras conductas de riesgo, además de informar de los resultados obtenidos en años anteriores en el programa de «Habilidades sociales» en el que todos los centros vienen participando desde hace varios años.

En representación de la entidad asistieron su Presidenta Doña Josefina Rey Baldomir, la secretaria María del Pilar Fernández-Balbuena y la educadora social Miriam Romero Traba.
Por parte de los equipos de Orientación de los centros educativos de educación primaria, asistieron Doña Montse Martínez, orientadora del CEIP Bergantiños, Doña Cristina Baldomir, orientadora del CPR Artai, Doña Viviana Mercedes Bao, orientadora del CEIP Fogar, Doña África Valiño, orientadora del CEIP Gándara-Sofán y de CEIP Canosa Rus, y Don Francisco José Rodríguez, orientador del CEIP Nétoma-Razo y del CRA Ponte da Pedra.

La entidad también aprovechó esta reunión para recordar a los centros educativos de educación primaria los servicios que presta en el ámbito educativo y familiar con el fin de satisfacer las necesidades que puedan plantearse en los diferentes centros, como son:
  • El programa de HABILIDADES SOCIOEMOCIONALES, destinado a jóvenes con dificultades o carentes de alguna habilidad que le impida desarrollar normalmente su programa de estudios y su comportamiento en el ámbito familiar.
  • Programa para jóvenes con PRIMEROS CONSUMOS, para aquellos/as jóvenes que tengan los primeros contactos con las drogas y deben realizar este programa en lugar de proceder a su expulsión del Centro.
  • Programa destinado a familias con hijos/as con PROBLEMAS CONDUCTA.
  • Programa «En la huerta con mis amigos/as» destinado a alumnado de 3º y 4º de Primaria, en donde de forma lúdica se trabajan las habilidades sociales de los más pequeños.
  • ESCUELAS DE FAMILIA destinado a padres, madres y/o tutores legales con el fin de ofrecerle un espacio formativo para la educación de sus hijos.
La propuesta de Vieiro fue acogida con gran interés por parte de los presentes, teniendo en cuenta la excelente colaboración que desde hace años vienen aportando los diferentes centros educativos de Carballo por medio de su equipo directivo y de los Departamentos de Orientación, sin cuya colaboración no sería posible poner en marcha los diferentes programas de prevención en el medio escolar.

Fuente: NH Diario

sábado, 21 de setembro de 2019

XOSE MARIA ARAN DIMITE COMO SECRETARIO DÁ ASOCIACION “ALFREDO BRAÑAS DE CARBALLO”Chego a esta iniciativa, como  outras  persoas,  pola insistencia do señor José Cameán Vázquez (impulsor  dá figura de Alfredo Brañas),  despois de varios  encontros e  aínda que  non tiña tempo, nin pensaba que a niña persoa tivera relevancia e non ter clara a idea que me propoñían, moralmente  non podía  dicir  non a colaborar  nun  suposto  proxecto de relanzar a figura de Alfredo Brañas e a posible recuperación    súa casa natal como  viña  defendendo eu publicamente con  anterioridade,  do  mesmo  xeito que fixen  ca  Sociedade Cultural e Recreativa de Bergantiños (Casino de Carballo). Varias condicións foron expostas o señor Cameán, unha delas a de ter que crear unha entidade legalmente constituída para aglutinar este proxecto e facer todo dunha forma transparente, perfectamente articulada e cunha programación perfectamente establecida e sobre todo que fose participativa e aberta a todas as persoas que quixeran contribuír a impulsar a figura de Brañas e con persoeiros de relevancia.

O 15 de novembro de 2018 nos locais do Casino de Carballo, firmouse a acta de constitución dá entidade que se denominou nun primeiro momento “Padroado Alfredo Brañas de Carballo, desta reunión sairon os dezasete membros que constituirían o Padroado, baixo a presidencia de Adriana Hurtado, a vicepresidencia de Mª Isabel Fernández, na secretaria Xosé Mª Arán, na tesourería José Cameán e como vogais: Patricia Mañána, Fco. José Méndez, Antonio Pacoret, Ricardo Vílas, José Mel. Hurtado, Miguel Anguel Calvo, Santiago Pazos, José Fernándo Añón, Ramón Tasende, José Mel. García, Carlos Puga, Francisco Prado e Antonio Pichel.

Fai poucas datas e por indicación dá Xunta tivo que mudar o nome de Padroado polo de Asociación para non incorrer en confusión cun dous órganos que representa a Fundación Alfredo Brañas existente na cidade de Santiago, separadamente deste tema burocrático, desde o ano 2018 e ata hoxe desenvolveronse unha serie de actos para relanzar a figura de Brañas na celebración do seu 160 aniversario.

Nesta despedida teño que recoñecer que iniciativas como estas nacen sempre polo impulso de persoas e non sería xusto se non recoñecera a Don José Cameán Vázquez como un loitador constante, persoa emprendedora e alma mater deste proxecto que sen a súa iniciativa seguramente hoxe non se terían desenvolto moitos dos actos realizados. Pero tamén teño que deixalo ben claro que a miña marcha dévese a non estar dacordo con él nas súas formas de actuar.  Non é a intención hoxe de entrar en máis detalles, se precisásese faríase.

Como dicía Felix María de Samaniego: “É de suma importancia ter nos traballos tolerancia, pois a impaciencia na contraria sorte é un mal máis amargo que a morte.”

Para rematar agradecer o resto dás compañeiras e compañeiros que estiveron desde o comezo e aqueles que o foron deixando polas mesmas causas que eu o deixo, agradecerlle polo que un aprende dás súas aportacións, como as persoas e colectivos que colaboraron, especialmente o concello de carballo en especial na figura do seu alcalde que sempre nos atendiu cunha esquisitez e colaborou  nas  propostas realizadas sempre moi xenerosamente.

Lembrando parte do limiar de Juan Barcia no libro do “rexionalismo” de Brañas:  “Galegos, espertade! Xa resoa nos aires o clarin que nos chama e convoca á unión frutífera  e valedoira…”. Pois que así sexa e que a figura de Alfredo Brañas continue resoando na memoria de todos os Galegos.


venres, 6 de setembro de 2019

Entrevista a Calvo, socio Clusaga

Conoce en esta entrevista al director de la planta de Calvo en Carballo (A Coruña), José Miguel Rivero Martín, los orígenes de esta compañía gallega y su experiencia como socio del Clúster Alimentario de Galicia (Clusaga).

xoves, 5 de setembro de 2019

Calvo hace crecer el suelo industrial en Carballo al margen del polígono

S. G.
carballo / la voz

El suelo industrial disponible en Carballo está a punto de aumentar en 32.000 metros cuadrados. Este es el ámbito de la ampliación para la que Calvo Conservas ha solicitado la recalificación con un plan parcial. El terreno es tan grande como el parque empresarial de Buño, que está sin estrenar. Calvo tiene necesidad de más espacio para desarrollar su actividad, un problema que comparten con otras empresas que se encuentran fuera del polígono original y su ampliación, donde las posibilidades de compra son ya muy limitadas.

El PXOM recoge como suelo urbanizable industrial las superficies en las que ya existía una actividad económica de este tipo. En la mayor parte de los casos, la superficie en el plano coincide con la real, por lo que las posibilidades de crecimiento son muy escasas. Esta situación se da desde hace ya años y no solo en Carballo. Compañías como Placasa dejaron hace tiempo su emplazamiento original para poder tener más terreno y para ello tuvieron que trasladarse al polígono. En otros casos han tenido que repartir las sedes. Legumbres Morgade se queda en el casco urbano de A Laracha, pero abre nueva instalación en Bértoa.

La tramitación del plan parcial de Calvo acaba de cerrar el plazo de alegaciones. El aumento de la superficie viene marcado por la necesidad de más almacenamiento, sobre todo de congelados.
Imprescindible

La buena gestión del suelo industrial es una necesidad imperiosa en la Costa da Morte. El desarrollo de los polígonos del Prestige es desigual, sobre todo a causa de las diferencias de precio de las fincas. Además, algunas empresas de gran porte, como Calvo, necesitan ampliar su base de operaciones en áreas industrializadas al margen de los parques. Del desarrollo del suelo dependen los puestos de trabajo y el futuro de la comarca. Es algo con lo que no se puede jugar.

En Bértoa se agota el sitio disponible


La segunda fase del polígono de Bértoa se agota: quedan solo 22 parcelas disponibles, entre 32,99 y 45,97 euros el metro cuadrado, con la bonificación del 50 % que aplica la Xunta. El nuevo parque goza de buena salud, pero también la primera fase, con movimientos constantes de alquiler o venta de naves, según confirmó ayer el gerente de la comunidad de empresarios, Pablo Rodríguez. También con movimientos de uno a otro, ampliaciones o construcciones. El grupo AD Regueira, por ejemplo, pasa a la segunda fase. Placasa posee una parcela en esa zona y tiene en marcha un estudio de detalle para ordenar volúmenes, ajustar rasantes y ordenar suelo no edificado. Un concesionario de coches lleva meses con una nave en construcción, y otros dos llegarán en breve, con matrices en Val do Dubra y A Laracha. Empresas como Nova Kemio o Sector Verde han ampliado gracias al nuevo sector. La unión entre uno y otro es una realidad, de ahí la necesidad de llevar una gestión conjunta por parte de la comunidad de empresarios, lo que dará más prestaciones a todas las compañías ya establecidas.

Fuente. La Voz de Galicia

sábado, 31 de agosto de 2019

Calvo, Jealsa y Frinsa: así se reparte la marca blanca en Galicia


Las grandes conserveras gallegas abastecen de marca blanca a Mercadona, Carrefour, Alcampo o DIA


en A Coruña, 31 de agosto de 2019 

El comunicado de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Aesan) alertando sobre la intoxicación de cuatro personas por botulismo puso los focos sobre Frinsa, la tercera conservera gallega por ingresos.  La empresa que creó Ramiro Carregal, una institución en Ribeira (A Coruña), lamentaba este viernes el impacto generado por la alerta sanitaria de Aesan por más que todo apunte a que poco tuvieron que ver con las intoxicaciones. “Esto hace mucho daño”, decía un portavoz de la conservera.
La compañía supera con holgura los 400 millones de facturación y su menor popularidad, en comparación con Jealsa Rianxeira o Calvo, se debe a que ha ligado su trayectoria a la producción para marca blanca de los grandes de la distribución. Frinsa no solo surte de atún a DIA, sino que es proveedor de otras grandes cadenas como Carrefour Alcampo.
La empresa, controlada por Ramiro Carregal y su hijo Jorge Carregal Varela, gestiona las marcas propias Frinsa y Ribeira, además de nutrir de conservas a los gigantes de la distribución.
CALVO, EL ÚLTIMO EN INCORPORARSE
Además de Frinsa, en la producción para marca blanca también se afanan los dos líderes del sector conservero gallego, Calvo y Jealsa. El grupo que dirige Mané Calvo fue el último en incorporarse. En 2017 firmó un acuerdo con DIA para producir marca blanca para la cadena de supermercados, con vocación de extender el acuerdo a otros territorios europeos y a Latinoamérica.
La compañía con sede en Carballo factura en torno a los 600 millones (583,1 millones en el último ejercicio) y comercializa las marcas CalvoGomes da Costa Nostromo.
TRAS LA MARCA BLANCA DE MERCADONA
La evolución de Jealsa, la mayor conservera gallega por facturación, está ligada en los últimos años al crecimiento de Mercadona, su gran cliente. La alianza con la cadena de Juan Roig hizo que se elevaran las ventas de conserva en el último año, cuando la empresa alcanzó los 630 millones en ventas.
La compañía fundada por Jesús Alonso destacó también los crecimientos en la cifra de negocio en Italia, donde opera con Mare Aperto, y en Brasil. Además de trabajar con Mercadona, las conservas que fabrica Jealsa también se distribuyen a través de las marcas del grupo: Rianxeira, Escurís, Mare Aperto y Robinson Crusoe.

Fuente: Economía Digital

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...