venres, 13 de decembro de 2019

O CONCELLO DE CARBALLO COMPROMETESE A FACER UN EDIFICIO PARA AS ENTIDADES SOCIAIS DE CARBALLO


CARBALLO SOLIDARIO

Unha vella demanda do  movemento social  carballes  empeza a tomar forma, antes dás  eleccións  locais o BNG con Evencio Ferrero,  Maica  Ures e Xosé Regueira,  reuniuse  na sede dos  compañeiros de APEM, para ver entre todos  as necesidades dos diferentes colectivos que se  adican a prestar  servizos  sociais no  concello de  carballo.  Desta  xuntanza  quedou claro que  dous temas tiñan que ser de  urxente concreción, un  primeiro a  necesidade dos  compañeiros de  Afaber de poder  dispoñer  dun local  axeitado, como entidades solidarias entendemos que  eles tiñan preferencia e asi o manifestamos ante  outras demandas,  tamén trasladar  as necesidades dás entidades que  non  dispoñían de  locais ou que estaban en precario, para que se contemplase a  posibilidade de crear un  espazo no que todos  tiveramos cabida.
Nesta  xuntanza  ca  complicidade de Xosé Regueira e os  demáis  membros  do BNG, entendemos que esta  aposta  non tiña porque ser un  proxecto de  moi  longo  percorrido, así  expuxeronse os posibles  emplazamentos, que desde a visión de  Vieiro tiñan que pasar por un  novo  aproveitamento  dun  espazo caduco e con  moitas posibilidades como  é  a localización actual dás  vivendas dous profesores  na  rúa vazquez de  parga; estas  foran  desafectadas e pasaran a  propiedade  do  concello,  pola  cercania e estar  nunha zona de  servizos sanitarios pensamos que podía ser a zona  axeitada.

A estratexia  foi a  posibilidade dá  súa demolición por estar  nun deterioro constante e  ademáis con perigo para os  bens dos que  alí estamos e sobre todo dás  persoas que  alí acceden; hoxe en día  non ten sentido a  súa rehabilitación por non ser edificios significativos,  máis  ben todo o contrario: falta de  accesibilidade, deficiencias en instalación de luz e  auga,  cubertas en mal estado, danos  estructurais ....

DÁ ASPIRACION A CONCRECION

Chegan datas de nadal e as ilusións tamén cúmprense, depois de pedir ano a ano este desexo o final se cumpre  co compromiso de que  nesta  lexisladura este rematado.
Cun  goberno  xa en acción, o gran  proxecto no cal a administración local e  as entidades  sociais  do  terceiro sector,  faran  realidade  unha  vella demanda de situar  nun gran  espazo público os  servizos que prestan.

Carballo contará cun complexo adicado as actividades socias dás entidades privadas e dá administración que prestan os seus  servizos no ámbito social que será de referencia.
Coma sempre hai que priorizar as necesidades e neste momento toca investir neste proxecto, un espazo de solidaridade para a prestación de servizos dos diferentes colectivos,  nunhas  condicións dignas e acordes os tempos  actuais e a vez pensando no futuro e optimizando os recursos deste complexo en común.

OS PASOS A  VIR

Co  acordo  do  movemento social e  do  concello, toca  agora que os diferentes colectivos traslademos  as  necesidades tanto de  espazo como de operativa, as particularidades de cada un e  as normativas que apliquen, para que este edificio  sexa unha ferramenta de todos  cando redáctese o  proxecto.  Outra parte e a administrativa e burocrática que nos gustaría que fora rápida no tempo, pero xa sábese que nesto os tempos son os que son.

UN PROXECTO EN COMUN

Aviso a navegantes, agardamos que o que levou tempo concretar e foi  apoiado  pola  totalidade  do  movemento asociativo  do  terceiro sector,  non se  vexa embarrado con discusión e comunicados que  non  levan a  ningures e  moito menos dos que  teñen a función de representarnos politicamente no  concello.

Este é unha demanda do povo que o actual goberno comprométese a executar e como se di “a deus o de deus e o cesar o do cesar” non  hai  máis protagonistas  neste tema que  as entidades e a  veciñanza que se  vai beneficiar  deste  proxecto.  O demáis seran comentarios  esteriles que  non imos permitir, porque  levamos  moito  traballado por este e outros temas. O que se que hai que dicir porque non sería xusto e transmitir a disposición do actual goberno por  levar  adiante o  proxecto,  xa que o investimento  vai ser cuantioso, pero  tamén que será  devolto con intereses polos  servizos que imos prestar a  veciñanza todos os que  ali desenvolvamos  as  nosas actividades.

Xosé María  Arán  Rodriguez ( Axente Social).


MAIS INFO:

FUENTE: La Voz de Galicia

FUENTE: Concello de Carballo


FUENTE: NH Diario
FOTOS: Estado actual externo das vivendas.


   

Ningún comentario:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...