domingo, 6 de febreiro de 2011

A lei do silencio. Bullying – Acoso escolar

Alguns colexios estan a convertirse para determinados mozos en verdadeiros pesadelos, onde sufren humillacións de todo tipo.

Antes de nada aclaremos a utilización do termo Bullying, adoptouse este anglicismo que é cando falamos de intimidación ou acoso entre iguais en definitiva o acoso que alguns nenos exercen sobre os seus compañeiros. Estos diversos tipos de comportamentos non desexados por nenos e adolescentes, que se materializan en bromas pesadas, inorar ou deixar deliberadamente de facer caso a alguen, ou ataques persoais e incluso os abusos serios.

Nos colexios sempre existiu un grao de acoso pero o actual resulta preocupante, sempre existiron abuson e acosados, pero nos últimos tempos non só aumentou o número de casos , senón que tamen a gravidade dos mesmos.

Pero quenes son os protagonistas destes feitos, por unha banda está o acosador e por outra o acosado, pero hay unha terceira figura que e o grupo que moitas veces otorga a lei do silencio, e non se atreven a denunciar a situación e pasan a ser complices da mesma, por eso é fundamental o papel dos mestres que deben estar preparados para detectar estos casos. A mayoría dos casos de acoso producense entre os 11 e 15 anos e neste periodo no que sufren un verdadeiro cambio interno, xa que están a pasar dunha etapa infantil a unha adulta e etán a construir os verdadeiros cimentos da súa personalidade.

O Acosado
Son persoas moi exixentes consigo mesmas, temen que pedir axuda os adultos sirva para que os critiquen de brandos ou inseguros, e máis chegan a plantexarse si de verdade se merecen o que lle está pasando, e ben curioso son inocentes pero consideranse culpables . alguns expertos sinalan que poden proceder de familias nas que foron demasiado protexidos, dende logo son rapaces responsables, e a súa necesidade de integrarse como os seus iguais en grupo, fan que aguanten a violencia dos seus acusadores. Todos os adolescentes na formación da súa personalidade teñen unha brecha e dependendo da personalidade de cada un e a que utilizan os acosadores para escoller as súas victimas.
O Acosador

Que podemos facer na familia?
Saber que fan os nosos fillos, os pais deben trnasmitir valores , ter autoridadde poniendo límites, compartir tempos cos fillos, axudar e comprendelos, preparalos para superar as frustacións enfrentandose as dificultades que aparecen, non delegar a responsabilidade cha escola, colaborar co profesorado cha educación, non quitar autoridade os mestres, manter unha boa comunicación cos fillos e saber de que modo está integrado no colexio, conocer os seus amigos, pedir reunións cos tutores para seguir as súas evolucións ou si se detecta algún problema. O máis importante é escoitalo, cando un neno di que non quere ir o colexio tense que investigar as causas, eles mandanos señais como tristeza, agresividade, melancolia...
Que pode facer a escola?
Prestar atención a tódalas conductas extrañas – as silenciosas, as violoentas.... Enseñar a resolver conflictos dandolle as estrategias necesarias, ensinar a dialogar e dialogar con eles, ensinalos a que perdan o medo a falar, fomentar a colaboración entre pais e profesores, concienciar a toda a comunidade educativa do valor da comunicación, realizar procesos de autoevaluación e analise das relacións interpersonais da escola.

Temos que ter en conta que o que ocurre nos colexios é o reflexo da sociedade na que vivimos , da educación emocional que reciben os pequenos e a transmisión de valores que interiorizan

.

Ningún comentario:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...